Skip links

Rakkestad Maskindrift ASÅpenhetsloven

Rakkkestad Maskindrift ar fokus på bærekraftig tilnærming til miljø og menneskelige ressurser. Vi vil være med å kjempe for et godt klima, forbedre bruken av planetens ressurser og ivareta menneskerettighetene. Vi arbeider for at vår virksomhet skal følge Åpenhetsloven og bidra til å imøtekomme FNs mål for menneskerettigheter.

Ferdighetene som skal til for å lede, er imidlertid sammensatte og sjeldne: De handler om mer enn bare å gjennomføre taktiske endringer, introdusere miljøvennlige produkter, kutte CO2-utslipp og bruke rene, fornybare energikilder og resirkulerte materialer.

De valgene vi tar i dag er avgjørende for den verden vi lever i i morgen!

Miljø

Vi vil gjennomføre endringer, introdusere miljøvennlige produkter, kutte CO2-utslipp og bruke rene, fornybare energikilder og resirkulerte materialer. For å møte målet om en fossil-fri fremtid bestreber lavest mulig miljøbelastning på våre produkter ved å se på bærekraftige løsninger for energiforbruk ved produksjon så vel som transport. Vi ønsker å redusere CO2 utslipp direkte og indirekte ved å stille krav til våre leverandører med tanke på deres miljøbelastning.

Ressurser

Vi bestreber tilnærming for resirkulering i alt vi gjør. Dette for å sikte mot en komplett livssyklus som ivaretar planetens ressurser. Derfor gjør vi jevnlige revurderinger av dagens produksjons- og forbruksmønstre, og skaper stadig bedre rutiner for gjenbruk, resirkulering og reproduksjon på tvers av hele vår verdikjede.

Menneskerettigheter

Menneskene er kjernen i alt vi gjør. Derfor har helse, sikkerhet og velvære for alle i vårt firma og på tvers av vår verdikjede første prioritet. Hver dag har vi som mål å være en ledende arbeidsgiver som bidrar til at hver enkelt ansatt kan bidra med sitt potensial i en kultur som er bygget på mangfold, inkludering uavhengig av kjønn, rase, alder eller bakgrunn. Vi vil bekjempe korrupsjon, respektere menneskerettigheter og vi tror at samarbeid mellom bedrifter, myndigheter og andre interessenter er nøkkelen til å bygge robuste, velstående og bærekraftige samfunn. Vi setter krav til våre leverandører og samarbeidspartnere om retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.